Zoek
Wouter en Kirsten   Anke Bot Fotografie 3408

Maak kennis met ons

Wij ondersteunen kerkenraden door lastige kwesties op een speelse manier in kaart te brengen en er zo nieuw licht op te werpen. Wij bieden die ondersteuning met plezier en vanuit waardering voor de vrijwilligers die samen als kerkenraad de schouders onder een gemeente willen zetten.

Missie

De bekende structuur van de kerk als geloofsgemeenschap is aan het veranderen. Krimp van het ledenbestand, secularisatie en een ander maatschappelijk perspectief op geloof en geloofsgemeenschappen raken de toekomst van de gemeente en vragen om expliciete en soms noodzakelijke keuzes.

Meer dan ooit is het van belang dat kerkenraden goed in staat zijn om toekomstgerichte keuzes te maken, processen van ontwikkeling te begeleiden en conflicten te herkennen en op een passende manier op te lossen.

Wij voelen ons betrokken bij de kerken omdat wij vinden dat zij ook in de huidige samenleving van groot belang zijn als oefenplaats voor geloof en zingeving, en voor het zijn van een gemeenschap. Als adviesbureau willen wij hieraan bijdragen door kerkenraden met raad en daad te ondersteunen in het brede werkveld van het kerkelijk bestuur. 

Visie

Door de veranderende omstandigheden zien we dat het kerkenraadswerk als meer complex wordt ervaren. Het is onze kracht om ingewikkelde vraagstukken op een speelse manier in kaart te brengen, er een ander licht op te werpen en vervolgens samen toe te werken naar een passende vervolgstap. We begeleiden de kerkenraad en zetten daarbij in op de kracht, kennis en expertise die de gemeente via haar vrijwilligers in huis heeft.

Zo bieden we ondersteuning aan kerkenraden en aan individuele ambtsdragers, zodat ze goed zijn toegerust voor het besturen van hun gemeente. Bij onze inzet kunnen we waar nodig terugvallen op de specifieke expertise van onze netwerkpartners.

Kirsten   Anke Bot Fotografie

Kirsten Slettenaar

Vennoot

Als predikant is het belangrijk om mensen te kunnen helpen bij het vinden van de juiste woorden. Want juist bij vragen rond geloof en kerk, waar ervaring en beleving een grote rol spelen, is dat vaak lastig. Inspirerend vind ik dan ook hoe de bijbel is samengesteld. Verhalenderwijs worden daarin parels van geloofs- en levenswijsheid aangereikt.

Graag wil ik mij op een vergelijkbare manier inzetten voor Kerk&Raad. Door kerkenraden te helpen zoeken naar de juiste woorden. En vervolgens samen met de kerkenraad te zoeken hoe die kern ingebed kan worden in het grotere verhaal van hun gemeente.

Wouter   Anke Bot Fotografie

Wouter Voshol

Managend vennoot

In mijn werk laat ik me inspireren door de benedictijnse levensregel om door aandachtig te luisteren tot resultaat te komen. Het is een leefwijze die in het teken staat van positieve waarden, zoals groei, het gedijen van een gemeenschap of het goed zorgen voor spullen. Regels en normen van een geloofsgemeenschap krijgen zo lading en waarde. Door vanuit die waarde verder te werken ontstaat ruimte en licht.

Mijn opdrachten begeven zich over het algemeen op het snijvlak van de bestuurlijk-juridische en financiële vraagstukken en hebben veelal betrekking op de organisatie van ‘goed en verantwoord bestuur’.

Ons team

Om kerkenraden nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt Kerk&Raad met een team van deskundigen op aanvullende gebieden. Zij zijn beschikbaar voor advies en wij verwijzen ook naar hen door in voorkomende gevallen.

Marlijn  Anke Bot Fotografie

Marlijn van der Sluis

Adviseur

In een tijd waar alles in beweging is beweeg ik graag mee. Het lef van de Bijbelse figuur Ruth typeert mij, want voor veranderen is moed nodig. Ik geniet ervan om bestuurlijk werk te doen in de kerk en zo mee te bouwen aan een toekomstgerichte vitale gemeente.

Marlijn is gespecialiseerd in ontwikkelingsprocessen en richt zich op verantwoord bestuur en competente teams.

Martin  Anke Bot Fotografie

Martin Geerars

Adviseur

Het werk van Huub Oosterhuis inspireert mij om te werken aan een nieuwe wereld. Altijd samen met anderen, zoals het zingen van zijn liederen in een koor meer is dan de som der delen.

En zo kan het geschieden dat wij, soms even, toch, een stem horen die doodstil fluistert: het zal, en dat wij niet begrijpen maar wel hopen.

Martin is gespecialiseerd in de breedte van het toekomstgericht kerk-zijn.

Gerard  Anke Bot Fotografie

Gerard Groot

Adviseur

In mijn leven zijn er verschillende inspirerende mensen geweest. Van de één leerde ik geduld, van de ander minder snel te oordelen, weer een ander wees me de weg in zelfkennis, de ontdekking van andere vormen van ‘geloven’. Het besef dat ‘Waar uw schat is, is ook uw hart’ (Mattheus 6) bleek al lerend leven één van de belangrijkste lessen te zijn.

Voor Kerk & Raad zet ik 30 jaar ervaring als scriba in met een ruime ervaring in het stroomlijnen van veel praktische taken in het gemeentezijn.

Lyzanne   Anke Bot Fotografie

Lizanne Lanser

Adviseur

Ik laat mij inspireren door Maria Magdalena. Zij staat symbool voor krachtig leiderschap, waarbij ze de vrouwelijke aspecten – intuïtie, luisteren, zijn, ontvangen en verbinden – belichaamt, dat zo nodig is voor balans in gemeenschappen.

Lizanne is theoloog, coach en bestuurder en loopt warm voor verander- en verbeterprocessen in de kerk.

Marja   Anke Bot Fotografie

Marja Witteveen

Adviseur en externe vertrouwenspersoon

Als extern vertrouwenspersoon en teambegeleider probeer ik te handelen als Esther, een krachtige wijze vrouw uit de Bijbel. Zoals zij moedig opkwam voor anderen zijn mijn competenties daarnaast luisteren en ondersteunen. In gezamenlijkheid creëren we een veilige ruimte voor groeimogelijkheden van individuen en teams.

Marja is bereikbaar op
(06) 1186 8937

Ellen  Anke Bot Fotografie

Ellen Klasens

Adviseur

Ik geloof in de kracht van beweging. En als zodanig vraag ik mijzelf ook regelmatig af wat mij beweegt om te doen wat ik doe. Deze beweging naar binnen geeft mij rust om vervolgens weer met moed en vertrouwen op weg te gaan. Zoals Abraham ging zonder te weten waarheen zo vervolg ik mijn weg waarin mijn creativiteit de staf is waarmee ik nieuwe wegen verken, mogelijkheden onderzoek en vertrouw op De Grote Beweger.

Peer Houben met achtergrond 1

Peer Houben

Adviseur

Peer Houben heeft als gespecialiseerd architect veel kennis van kerkenvisies en herbestemming van religieus en monumentaal erfgoed. Deze ervaring heeft hij onder meer opgedaan als hoofd bouw- en kunstzaken voor de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam.

Cindy   Anke Bot Fotografie

Cindy Smolders

Secretariaat

Cindy verzorgt het secretariaat van het team. Als je ons belt of mailt heb je grote kans dat je haar treft.

Partners

Logo Kerk&cetera RGB

Kerk&cetera

Partner

Kerk&cetera is een brede kerkelijke dienstverlener. Administratieve en ondersteunende taken die een gemeente of parochie niet meer zelf kan of wil uitvoeren worden door Kerk&cetera uitgevoerd. Kerk&cetera voert voor meerdere gemeenten de financiële administratie, ondersteunt hen bij contentbeheer op de website en verzorgt de werving en selectie van kerkelijke medewerkers.

© Kerk&Raad

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Ontwerp en realisatie: Impuls