Zoek
Kerk en Raad groepsfoto-3

Nieuw Kerkelijk Peil (NKP)

Nieuw Kerkelijk Peil (NKP) is een instrument dat gemeenten helpt om na te denken over hun toekomst.

Het onderzoekt negen kernkwaliteiten van de gemeente en brengt in kaart wat de gemeente al in huis heeft. Het onderzoeksinstrument is gebaseerd op een enquête die ontwikkeld is door Australische kerkgenootschappen en is wetenschappelijk onderbouwd. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de kerkenraad of het parochiebestuur sturing geven aan het toekomstgericht beleid van de gemeente. Bij het vertalen van het onderzoek naar nieuw beleid ondersteunen wij je. Wij zijn ingevoerd in de werking van NKP en kan deze vertaalslag helpen begeleiden.

“Het advies dat Kerk&Raad ons heeft gegeven over de voor ons ingewikkelde kerkorde bracht ons snel op weg.”

Secretaris van een college van kerkrentmeesters in Midden-Nederland

© Kerk&Raad

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Ontwerp en realisatie: Impuls